www.formanowicz.pl [start]

© Mariusz Formanowicz, 2014Ludwik Lemański
Ludwik Lemański (ur. 16 sierpnia 1809 roku w Bronowicach, w powiecie brzezińskim, zm. 20 maja 1873 w Warszawie) - powstaniec listopadowy, podporucznik piechoty, przemysłowiec.


Urodził się jako pierwsze dziecko w rodzinie Benedykta Wojciecha Lemańskiego h. Bukowczyk i Marii Cecylii z domu Przeździeckiej. W akcie urodzenia zapisano mu imiona Roch Ludwik1. Od 1820 roku uczył się w Konwikcie XX. Pijarów na Żoliborzu. Był bardzo dobrym uczniem2. Od 11 września 1829 podjął studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego3. Do powstania listopadowego przystąpił 10 marca 1831 roku. Otrzymał przydział w stopniu podchorążego do 5 Pułku Piechoty. 13 czerwca 1831 awansowany ze starszego sierżanta na podporucznika4. Po powstaniu został internowany w Austrii, potem przedostał się do Francji a następnie do Londynu, gdzie zarządzał cynkownią należącą do męża jego siostry Piotra Steinkellera. W czerwcu 1844 roku otrzymał obywatelstwo brytyjskie5. Ułaskawiony i przywrócony przez Cara Rosyjskiego do praw publicznych, w 1867 wrócił do Warszawy, gdzie zmarł 20 maja 1873 roku67. Pochowany na Starych Powązkach w grobowcu Stojowskich8

Herb Bukowczyk
       1 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Brzezinach, AP Łódź, zespół 1422/D, s. 74-74v

2 “Gazeta Korrespondenta Warszawskiego i Zagranicznego”. 1822 nr123; „Gazeta Warszawska”. 1825, nr 115; „Gazeta Warszawska”. 1826, nr 124; „Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego”. (1828), nr 180; „Gazeta Warszawska”. 1829, nr 200

3 R. Gerber, Studenci Uniwersytetu warszawskiego 1808-1831. Słownik biograficzny, Wrocław 1977, s. 119

4 „Gazeta Polska”, W-wa 1831.06.23, nr 167

5 R. Bielecki, Słownik biograficzny oficerów Powstania Listopadowego: LR, W-wa 1998, s. 27

6 Dziennik Praw, T. 47, Warszawa 1853

,7 „Kuryer Poznański” 1873.05.30 R.2 nr 123, s. 3

8 Społeczny Komitet Opieki Nad Starymi Powązkami im. Jerzego Waldorffa, inwentaryzacja konserwatorska grobowca Hipolita Stojowskiego.