Rodowody mieszczan bukowskich

Magdalena Degórska z d. Krężołek

*1766 
(data i miejsce urodzenia)
+1838 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Podstawowe informacje o osobie:
Ceremoniał religijnychrzest katolicki
Matka chrzestnaFranciszka Chłapowska
Ojciec chrzestnyHrochowalski

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl