Rodowody mieszczan bukowskich

Marianna Kozłowicz, 2 v. Łęgowicz, 1 v. Mikołajewicz z d. Witkowska

 
(data i miejsce urodzenia)
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl