Rodowody mieszczan bukowskich

Rozalia Degórska z d. Robińska

*1814 
(data i miejsce urodzenia)
+1885 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl