Rodowody mieszczan bukowskich

Marianna Elżbieta Łęgowicz z d. Boyen

 
(data i miejsce urodzenia)
+1755 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl