Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

- linia dziśnieńska

-----------------------------------------------Ponad trzy wieki historii rodu Szuniewiczów z Wileńszczyzny :

od pierwszych zapisów z 1582 roku do początków XX wieku.


(wersja robocza)