Feliks Szuniewicz (ok. 1800-1875)

- powstaniec listopadowy,

wydawca (drukarz) Gazety Rewolucyjnej i „Demokraty Polskiego,

członek Towarzystwa Demokratycznego Polskiego we Francji, ”.

-----------------------------------------------

Plik w formacie Adobe Reader (*.pdf).

Zobacz