Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Albina Szuniewicz z d. Skipor

*1907 
(data i miejsce urodzenia)
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Feliks Szuniewicz (*1901, +?)
    Małżeństwo: 22-02-1927 Parafianowo
(...)
Zdarzenia:
LPDataNazwa
11926
Gajówka 
Spis parafian
Wieś Gajówka
===========
[3259] Skiporowa Anna, wdowa, lat 54
[3260] - córka Albina, lat 20
===============================
LVIA, фонд 694-5-3375, s. 122
Spis parafian kościoła w Parafjanowie [1926 r.]
21938
Rajówka 
Wykaz właścicieli nieruchomości rolnych
Wymieniona w wykazie właścicieli nieruchomości rolnych województwa wileńskiego w latach 1928-1939 :
[L.p.] 2049
[Nazwisko] Skipor
[Imię, imiona właścicieli] Anna c. Kajetana, c. Albina Szuniewicz
[Nr adm.] 13
Miejscowość/Gmina] Rajówka, Porpliszcze
[Powiat] Dzisna
[Rok wpisu] 1938
Wykaz
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl