Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Jan Akincza

*1914 Nowa Wilejka 
(data i miejsce urodzenia)
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Rodzeństwo:
Źródła:
Nowa Wilejka, parafia pw. św. Kazimierza, 1914/29, s. 393, dot. urodzenia [akt prawny]
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl