Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Feliks Szuniewicz i Albina Szuniewicz z d. Skipor

  
Feliks Szuniewicz
*1901
+
Albina Szuniewicz z d. Skipor
*1907
+
Dane podstawowe:
Ślub kościelny:  22-02-1927 Parafianowo
Związek zakończony:  /śmierć współmałżonka/
Wiek męża:  26
Wiek żony:  20
Różnica wieku:  6
Źródła:
Parafjanowo, księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej, 29/1927, dot. małżeństwa [akt prawny]
[[29] Roku tysiąc dziewięćset dwudziestego siódmego, dnia dwudziestego drugiego lutego [22-02-1927] w Parafjenowskim rz-k parafialnym kościele ks. Dziekan B. Pesyjk proboszcz tego kościoła po ogłoszeniu zapowiedzi 30 stycznia, 6 i 12 lutego rb. prawnie wobec kościoła pobłogosławił związek małżeński za wzajemną zewnętrznie okazaną zgodą ślubujących, Feliksa Szuniewicza, młodziana 26 lat parafjana Dokszyckiego i Albiny Skiporówny panny 20 lat parafianki Parafjanowskiej, [Rodzice] syna Feliksa Szuniewicza i Stefanji z Wojciechowiczów małżonków ślubnych i córki Adama Skipora i Anny z Kobylińskich małżonków ślubnych [świadkowie] w obecności świadków: A. Łowcewicza, A Kobylińskiego i D. Wojciechowicza.
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl