Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Hilary Ławcewicz i Narianna Ławcewicz z d. Pichaszewska

  
Hilary Ławcewicz

+
Narianna Ławcewicz z d. Pichaszewska

+
Dane podstawowe:
Związek zakończony:  /śmierć współmałżonka/
Dzieci:
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl