Ganowiczowie z Gostynia i Konina oraz rodziny spokrewnione

Stanisław Ganowicz

*07-05-1872 Gostyń 
(data i miejsce urodzenia)
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Rodzeństwo:
Podstawowe informacje o osobie:
Ceremoniał religijnychrzest
Zdarzenia:
LPDataNazwa
126-11-1919
Poznań 
Spadkobierca i sprzedawca majątki Wielka Starołęka
POSTĘP 1919.11.26, R 30, Nr 273
"Zmiana własności", s. 2/2
21922
Poznań 
Komitet Samoobrony
Stanisław Ganowicz należał do Komitetu Samoobrony zrzeszającego osoby poszkodowane przy sprzedaży swoich nieruchomość w latach 1919-1920 w związku ze zmianą kursu polskiej waluty. Był delegatem Komitetu ma spotykanie w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie, które odbyło się wiosną 1922 roku. Szczegółowy opis działalności Komitetu w czasopiśmie "Postęp" z 1922.04.29 R33 Nr 97; s. 4/6
"Postęp"
31926
Poznań 
Ogłoszenie
 

Poradnik Gospodarski. Pismo Tygodniowe. 1926.03.14 R.37 nr11
41939 Administrator letniska "Wiktorówla"
Foto-Drogista: 1939.05/06 R.7 Nr3
Źródła:
GOSTYŃ, duplikaty ksiąg metrykalnych parafii rzymsko-katolickiej, dot. urodzenia [akt prawny]
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl