Ganowiczowie z Gostynia i Konina oraz rodziny spokrewnione

Ganowiczowie z Gostynia - monografia

Prezentowany serwis poświęcony jest genealogii rodziny Ganowiczów z Gostynia. Z moich dotychczasowych badań wynika, że antenat rodu żył w pobliskim Kosowie w drugiej połowie XVI wieku. Jego syn był bogatym mieszczaninem gostyńskim, a dalsi potomkowie, na przełomie XVIII i XIX wieku, zamieszkali również w Koninie i jego okolicach. W ten sposób powstały dwie gałęzie rodu Ganowiczów: gostyńska i konińska. W pierwotnym założeniu niniejsze opracowanie miało obrazować skomplikowane, a jednocześnie bliskie pokrewieństwo Apolonii z domu Formanowicz i Wincentego Ganowicza, którzy pobrali się w Gostyniu w 1871 roku oraz ich syna Feliksa, który ożenił się ze swoją kuzynką Walerią, córką Jana i Bronisławy Formanowiczów (ślub w 1920). Apolonia i Jan Formanowiczowie byli rodzeństwem - dziećmi Wincentego Formanowicza, a jednocześnie prawnukami Barbary, córki Tomasza Ganowicza (żony rajcy gostyńskiego Pawła Formanowicza).

Baza informacji genealogicznych o Ganowiczach, stopniowo się powiększa. Kolejne badania genealogiczne pozwoliły na pogłębienie rodowodu rodziny, a kontakty z ich potomkami pozwoliły na dopisanie rodzin skoligaconych. Mam nadzieję, że opublikowanie serwisu spowoduje dalszy rozwój drzewo genealogicznego Ganowiczów z Gostynia.


Przedstawione w serwisie filiacje są ogólnie dostępne i nie stanową niczyjej własności. Natomiast opracowanie tych faktów, przedstawione w formie opisu dziejów poszczególnych rodzin i biografii osób, jest własnością autora publikacji i podlega ochronie prawnej. Kopiowanie i rozpowszechnianie danych bez zgody autora, zarówno w części jak i we fragmentach, stanowi naruszenie ustawy o prawie autorskim.

Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl