Ganowiczowie z Gostynia i Konina oraz rodziny spokrewnione

Jan Gano

*19-06-1715 Gostyń 
(data i miejsce urodzenia)
+19-09-1719 Gostyń 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Rodzeństwo:
Rodzeństwo przyrodnie:
Podstawowe informacje o osobie:
Data ceremoniału19-06-1715
Źródła:
Gostyń, księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej, s. 57, dot. chrztu [akt prawny]
Gostyń, AD 1715, Junius, 19
Ego qui Supra [Reverendus Ludovicus] bapt[isavi] Infantem N[omi]ne Joannem Bartholomei Gano et Mariannae CL. Patrini fuerunt Matthias Kaczkowski et Jurgawczyna

GOSTYŃ, duplikaty ksiąg metrykalnych parafii rzymsko-katolickiej, s. 91, dot. zgonu [akt prawny]
Infans Bartholomei Gano Molitor
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl