Ganowiczowie z Gostynia i Konina oraz rodziny spokrewnione

Józef Dąbrowski

*12-03-1858 
(data i miejsce urodzenia)
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Zdarzenia:
LPDataNazwa
1 Pobyt w Poznaniu
KEL
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl