Ganowiczowie z Gostynia i Konina oraz rodziny spokrewnione

Sebastian Odziemski i Julianna Odziemska z d. Ganowicz

  
Sebastian Odziemski
*1784
+
Julianna Odziemska z d. Ganowicz
*1798
+przed 1855
Dane podstawowe:
Ślub cywilny:  05-02-1816 Konin
Związek zakończony:  /śmierć współmałżonka/
Wiek męża:  32
Wiek żony:  18
Różnica wieku:  14
Dzieci:
Źródła:
Konin, księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej, s. 41-42, dot. małżeństwa [akt prawny]
Nr 4 Akt małżeństwa.
Roku tysiąc ośmset szesnastego dnia piątego Lutego przed namii Urzędnikiem Stanu Cywilnego Gromady Konina, stawił się sławetnie urodzony SEBASTIAN ODZIEMSKI obywatel miasta Konina i tu w Koninie zamieszkały, młodzian syn Mikołaja i Agnieszki z Szadkiewiczów małżonków Odziemskich, liczący według złożoney metryki z ksiąg kościoła tuteyszego wyjętych lat trzydzieści dwa, - stawiła się także szlachetna Julianna Ganowiczówna, panna córka niegdy Andrzeja i żyjącej Karoliny z Raszewskich małżonków Ganowiczów liczące według złożoney metryki z ksiąg kościoła Kuchar kościelnych wyjęty lat dwadzieścia, tu w Koninie przy sławetnym Woyciechu Raszewskim ubocznym Wujcu zamieszkała. - Strony obydwie w [?] swych Rodziców dziś stawaiące, żądaią ażebyśmy do złożonego między niemi małżeństwa przystąpili, którego Zapowiedzi przed stosownymi gminnymi przyzwoicie i prawnie ogłoszone były, pierwsze dnia dwudziestego pierwszego, a drugie dnia dwudziestego ósmego, [?] miesiąca stycznia roku bieżącego w niedzielę w południe. Gdy przeciw zamierzonemu[?] małżeństwu, w żadney [?] zawiadomieni nie dostaliśmy, a stawaiący dziś tu przytomni, Rodzice zaślubiaiących się - [?]czeni na zawarcie tego Aktu małżeństwa, dobrowolnie i w rozmyśle, wyrażone zezwolili, po przeyrzeniu powyzszych więc metryk i działu III Kodeksu Cywilnego, o małżeństwie. - zapytaliśmy się przyszłych małżonków, czyli chcą połączyć się z sobą węzłem małżeńskia, - Na co gdy każde z Nich odpowiedziało że taka iest ich wola ogłaszamy [?] iż Sławetnie urodzeni, Sebasyian Odziemski młodzian z Julianną Ganowiczówną panną, oboyi w Konienie na teraz zamieszkali, połączeni sa z sobą węzłem małżeństw, czego spisaliśmy Akt w przytomności Urodzo[nego] Wilhelma Sztandthe Notaryusza Publicznego i Konserwatora Hipoteki Powiatu Konińskiego liczącego lat trzydzieści ośm, Szwagra pominionego zaślubionego, i Szymona Janczewskiego także podobnego Szwagra tysz zaślubionego, - liczącego lat pięćdziesiąt sześć - W. Pawła Himingen Hirurga powiatowego maiącego lat trzydzieści - wszystkich w mieście Koninie osiadłych i zamieszkałych, i i Urodzonego Leona Jankowskiego byłego Komornika Powiatu Konińskiego i także tu w Koninie zamieszkałego [?] lat sześciadzieąt, z których pierwszy trzeci i czwarty pisać umieli zaś treci [raczej drugi] zaślubiony i Rodzice zaślubionych pisać nie umieli . Akt niniejszy po odczytaniu i przyznaniu[?] my Urzędnik i zwysz wymienionymi pisać umieiącymi własnoręcznymi podpisami zatwierdziliśmy -
[-] Sobastyan Odziemski
[-] Wilhelm Sztandke
[-] Leon Jamowski
[-] Paweł Himingen
Ksiądz, Urzędnik Stanu Cywilnego Gminy Konin

http://szukajwarchiwach.pl/54/767/0/-/7/str/1/3/15#tabSkany
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl