Ganowiczowie z Gostynia i Konina oraz rodziny spokrewnione

Wojciech Ganowicz i Marianna Ganowicz, 1 v. Józefowicz z d. Kowalska

  
Wojciech Ganowicz
*01-05-1797 Piorunowo
+08-08-1881 Konin
Marianna Ganowicz, 1 v. Józefowicz z d. Kowalska
*1799
+18-09-1884 Konin
Dane podstawowe:
Ślub cywilny:  25-09-1844 Konin
Związek zakończony:  /śmierć współmałżonka/
Czas trwania zw.:  36
Wiek męża:  47
Wiek żony:  45
Różnica wieku:  2
Źródła:
Konin, księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej, 12 / 1844 , dot. małżeństwa [akt prawny]
12 Konin, Wojciech i Marianna
Działo się w mieście Koninie dnia dwudziestego piątego września Tysiąc osiemset czterdziestego czwartego roku o godzinie piątej na wieczór. Wiadomo

czynimy, że w przytomności świadków Antoniego Ganowicza Rzeźnika lat czterdzieści sześć brata rodzonego nowo zaślubionego i Kacpra Piaseckiego

piekarza lat dzwadzieścia sześć mającego na dzień dzisiejszym zawarte zostało (przez) religijne małżeństwo między WOJCIECHEM GANOWICZ

wdowcem po zmarłej Konstancji z Mieczników lat czterdzieści dwa urodzonym we wsi Piorunowie, synem zmarłych Andrzeja i Karoliny Ganowiczów a

MARIANNĄ JÓZEFOWICZ wdową po zmarłym Andrzeju Józefowiczu wedle ksiąg parafii tutejszej lat
[podpisy - następna strona]
lat czterdzieści pięć mającą, tu w Koninie urodzoną - wszyscy są Religii Katolickiej tu z Konina. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w [?] pierwszym drugim [?] i piątym tygodniu września w Kościele parafii tutejszej. [?] niezaszło. Umowę przedślubną przed Rejenetem Koninskim na dacie wczorajszym Nr[?] tu w Koninie zawarto. Akt ten stawiającym przeczytany przez nas i nich podpisanym został.
[-] Kegel
[-] Woy. Ganowicz
[-] Ganowicz
[-] Piasecki

http://szukajwarchiwach.pl/54/767/0/-/32/skan/full/RfhIJFk6RG1LrBDsDTgH7w
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl