Jasienowiczowie i Jasionowiczowie z Nowogródczyzny - historia rodziny

Monografie

dot. zdarzenia
1Wspomnienia rodzinne z Nowogródczyzny
2Najstarsze wiedomości o nazwisku (nazwie) JASIENOWICZSerwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl