Wdowiccy ze Stęszewa

Na podstawie prowadzonych przeze mnie badań genealogicznych, oraz analizy materiałów uzyskanych od p. Macieja Wdowickiego, wnioskuję, że rodzina Wdowickich przybyła do Stęszewa - małego miasteczka leżącego nieopodal Poznania – około 1765 r. Wdowiccy byli młynarzami. W XVIII wieku zawód ten wymagał częstej zmiany miejsca zamieszkania. Młynarze na ogół nie mieli własnych młynów (w Wielkopolsce najczęściej wiatraków), lecz wydzierżawiali je na pewien okres czasu od właścicieli majątków. Według moich przypuszczeń rodzina Wdowickich składała się wówczas co najmniej z sześciu osób: młynarza Melchiora jego żony Reginy (rodziców) oraz ich dzieci: Józefa, Doroty, Zygmunta i Ignacego. Najwcześniejszy dokument świadczący o pobycie, a nawet „zadomowieniu” się Wdowickich w Stęszewie, odnaleziono w księgach metrykalnych z niedalekiego Buku.

Ślub Józefa Wdowickiego w Buku
(kliknij, by powiększyć)
Tam we wrześniu 1770 roku Józef syn Melchiora Wdowickiego (przybysz ze Stęszewa) ożenił się z Elżbietą, wdową po młynarzu Franciszku Krauza, synu Macieja i Jadwigi z FORMANOWICZÓW (obok ten zapis).
         Melchiorowi i Reginie w Stęszewie nie urodziło się żadne dziecko. Najwcześniejszy zapis ze stęszewskiej księgi ochrzczonych, dotyczący osoby o nazwisku Wdowicki, pochodzi z 24-08-1781 i odnosi się do najstarszej córki Zygmunta Wdowickiego. Melchior zmarł najprawdopodobniej 12-09-1779 (młynarz Melchior), a wdowa Regina Wdowicka 9-02-1790 roku. Trójka ich dzieci zawarła związki małżeńskie w Stęszewie: Dorota wyszła za Benedykta Paycherta (ślub 25-10-1772), Zygmunt ożenił się Brygidą Działowiczówna (ślub 17-01-1780), a przypuszczalnie najmłodszy Ignacy ożenił się z Wiktorią Hanczewską (ślub 5-11-1798).


śp. Leon, Maria Wdowicki
Po uruchomieniu playera pod zdjęciem Leona Marii Wdowickiego, umieszczonym po lewej stronie (należy kliknąć na strzałkę pod zdjęciem), można odsłuchać Jego referat o historii rodu Wdowickich ze Stęszewa wygłoszony 11 maja 2003 roku. Nagranie dźwiękowe trwa 55 minut.
Zapis można też odtworzyć klikając tu: =>

Prezentowane opracowanie genealogiczne powstało dzięki inicjatywie i przy dużej pomocy p. Macieja Wdowickiego. Zamieszczone archiwalne zdjęcia są Jego własnością. Ich rozpowszechnianie wymaga zgody właściciela.

Mariusz Formanowicz


Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl