Wdowiccy ze Stęszewa

Na podstawie prowadzonych przeze mnie badań genealogicznych, oraz analizy materiałów uzyskanych od p. Macieja Wdowickiego, wnioskuję, że rodzina Wdowickich przybyła do Stęszewa - małego miasteczka leżącego nieopodal Poznania – około 1765 r. Wdowiccy byli młynarzami. W XVIII wieku zawód ten wymagał częstej zmiany miejsca zamieszkania. Młynarze na ogół nie mieli własnych młynów (w Wielkopolsce najczęściej wiatraków), lecz wydzierżawiali je na pewien okres czasu od właścicieli majątków. Według moich przypuszczeń rodzina Wdowickich składała się wówczas, co najmniej z sześciu osób: młynarza Melchiora i jego żony Reginy (rodziców) i dzieci: Józefa, Doroty, Zygmunta i Ignacego. Najwcześniejszy dokument świadczący o pobycie, a nawet „zadomowieniu” się Wdowickich w Stęszewie, odnaleziono w księgach metrykalnych z niedalekiego Buku.

Ślub Józefa Wdowickiego w Buku
(kliknij, by powiększyć)
Tam we wrześniu 1770 roku przybysz ze Stęszewa, Józef Wdowicki (syn Melchiora) ożenił się z Elżbietą, wdową po młynarzu Franciszku Krauza, synu Macieja i Jadwigi z FORMANOWICZÓW (obok ten zapis).
         Melchiorowi i Reginie w Stęszewie nie urodziło się już żadne dziecko. Najwcześniejszy zapis ze stęszewskiej księgi ochrzczonych, dotyczący osoby o nazwisku Wdowicki, pochodzi z 24.08.1781 i odnosi się do najstarszej córki Zygmunta Wdowickiego. Melchior zmarł najprawdopodobniej 12.09.1779 (młynarza Melchior), a wdowa Regina Wdowicka 9.02.1790 roku. Trójka ich dzieci zawarła związki małżeńskie w Stęszewie (Józef – prawdopodobnie najstarszy – ożenił się w Buku). Dorota wyszła za Benedykta Paycherta (25.10.1772), Zygmunt ożenił się Brygidą Działowiczówna (17.01.1780) - chrześnicą Jana Nowickiego, ówczesnego burmistrza Stęszewa. Ta sama osoba była świadkiem na ślubie Zygmunta i Brygidy. Najmłodszy Ignacy ożenił się z Wiktorią Hanczewską (5.11.1798).


śp. Leon, Maria Wdowicki
Po uruchomieniu playera pod zdjęciem Leona Marii Wdowickiego, umieszczonym po lewej stronie (należy kliknąć na strzałkę pod zdjęciem), można odsłuchać treść referatu nieżyjącego od 22 grudnia 2011 roku, prekursora badań genealogicznych nad dziejami rodu Wdowickich ze Stęszewa. Nagranie dźwiękowe trwa 55 minut.

Prezentowane opracowanie genealogiczne powstało dzięki inicjatywie i przy dużej pomocy p. Macieja Wdowickiego. Prezentowane na stronie archiwalne zdjęcia są Jego własnością. Ich rozpowszechnianie wymaga zgody właściciela.

Mariusz Formanowicz


Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl