Ganowiczowie z Gostynia i Konina oraz rodziny spokrewnione

Antoni Barnaba Ganowicz i Józefa Katarzyna Ganowicz, 1 v. Hollandyszkiewicz z d. Zielińska

  
Antoni Barnaba Ganowicz
*10-06-1799 Słodków
+po 1866
Józefa Katarzyna Ganowicz, 1 v. Hollandyszkiewicz z d. Zielińska
*1796 Konin
+13-01-1841 Konin
Dane podstawowe:
Ślub cywilny:  23-05-1825 Konin
Związek zakończony:  /śmierć współmałżonka/
Czas trwania zw.:  16
Wiek męża:  26
Wiek żony:  29
Różnica wieku:  -3
Świadkowie:
Dzieci:
Zdarzenia:
LPDataNazwa
123-05-1825
Konin 
Akt ślubu Antoniego Barnaby Ganowicza i Józefy Katarzyny Zielińskiej
 
2
Konin 
Dom
W mieście Koninie, domu przy ulicy Grobelney, pod nrem 201, Antoniego i Jozefy małżonków Ganowiczów.
===================
Monitor Warszawski. 1828, nr 222
Źródła:
Konin, USC, 22 / 1825, dot. małżeństwa [akt prawny]
Roku Tysiąc Ośmset Dwudziestego Piątego, dnia Dwudziestego Trzeciego Maja, przed nami Woyciechem Morawskim [?] i Urzędnikiem Stanu Cywilnego Parahij Konina w województwie kaliskim stawił się J. Pan Antoni Barnaba dwóch imion Ganowicz, kawaler lat podług złożoney metryki wyiętey z ksiąg Kościoła Parohialnego Turkowskiego dwadzieścia siedm maiący, syn Andrzeya i Karoliny z Raszewskich małżonków Ganowiczów (: nie wedle złożonych Sepultur zmarłych :), tu w Koninie iako mayster Professyi Rzeźniczey zamieszkały z iedney [strony], tudzież stawiła się Józefa Katarzyna dwóch imion z Zielińskich owdowiała Hollandyszkiewiczowa, dowodząca złożoną Sepulturą, iż pierwszy iey mąż Paweł Hollandyszkiewicz w dniu Dwudziestym Dziewiątym Lutego roku zeszłego rozstał się z tym światem, lat stosownie do złożoney metryki wyiętey z ksiąg Kościła Parohialnego tuteyszego trzydzieści trzy licząca córka Bartłomieja i Magdaleny małżonków Zielińskich (: nie podług złożonych Seputur zmarłych ;) tu w Koninie zamieszkała, z drugiey strony. Interessańci żądali ażebyśmy do ułożonego między niemi obchodu małżeństwa przystąpili; którego zapowiedzi ogłoszone były pierwsze dnia Ósmego, a drugie dnia Piętnastego miesiąca i Roku bieżącego o godzinach i w miejscach przez Prawo wskazanych. Gdy o żadnym tamowaniu rzeczonego małżeństwa [...], przychylaiąc się zatem do żądania stron, po odczytaniu onym i świadkom wyż wymienionych Papierów [...], Zapytaliśmy się przyszłych małżonków czyli chcą połączyć się z sobą węzłem małżeństwa? Na co gdy każde z nich oddzielnie odpowiedziało iż taka jest ich wola, jest ogłoszony w formie Prawa iż Antoni Barnaba dwóch imion Ganowicz kaealer i Józefa Katarzyna dwóch imion z Zielińskich Hollandyszkiewiczowa wdowa są połączeni z sobą węzłem małżeństwa. Czego spisaliśmy akt w przytomności Pana Sebastyana Odziemskiego Szwagra lat czeterdzieści Pięćmaiącego Rzeźnika, i Jana Dzieboczyńskiego Powroźnika lat Pięćdziesiąt Ośm liczącego świadków ze strony ślubuiącego i oraz Woyciecha Cholewisza [?] Garncarza lat Czetrdzieści Sześć maiącego i Jana Sobierayskiego również Garncarza lat Czerdzieści dwa rachuiącego, wszystkich tu z Konina Obywateli. Akt ninieyszy [po] odczytaniu podpisaliśmy zaślubionym i dwoma świadkami, gdyż reszta osób w powyższym Akcie wymienionych oświadczyli że pisać nie umieią. (; podpisano :)
[-] Wojciech Morawski
[-] Antoni Ganowicz
[-] Sebastyan Odziamski
[-] Woyciech Cholewisz

http://szukajwarchiwach.pl/54/767/0/-/13/skan/full/Y4rnnRpCeQMEEx3Q4npSXw
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl