Ganowiczowie z Gostynia i Konina oraz rodziny spokrewnione

Stanisław Ganowicz

*08-04-1828 Konin 
(data i miejsce urodzenia)
+05-03-1899 Konin 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Rodzeństwo:
Rodzeństwo przyrodnie:
Podstawowe informacje o osobie:
Statuswoźny w Sądzie Pokoju
Zawód wykonywanyrzeźnik,
Ceremoniał religijnychrzest
Multimedia:
   
Źródła:
Konin, księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej, 56/1828, dot. urodzenia [akt prawny]
Działo się w mieście Koninie dnia dwudziestego pierwszego maja, tysiąc osiemset dwudziestego ósmego o godz. piątej po południu. Stawili się: Antoni Ganowicz rzeźnik, lat trzydzieści jeden mający, w obecności Wojciecha Ganowicza, także rzeźnika lat dwadzieścia trzy mającego i Sebastiana Kazimierowicza organisty, lat dwadzieścia osiem mającego, wszyscy mieszkający tu w Koninie i okazał dziecię płci męskiej urodzone tu w Koninie dnia ósmego kwietnia roku bieżącego o godz. trzeciej po południu z jego małżonki Józefy z Zielińskich lat trzydzieści dwa mającej. Dziecięciu temu na chrzcie dziś przez księdza Bonwenutego Harczikiewicza Komadnij (?) Farnego odbytym nadane jest imię Stanisław. Chrzestnymi zaś jego byli: Jakób Zieliński i Antonina Kródkiewiczówna. Akt ten dla niebytności onych w domu opóźniony, stanowiącemu i świadkom przeczytany przez nas, ojca i organistę podpisany został. Wojciech Ganowicz piśmiennie. A Wojciech Kowalski Zkr. Antoni Ganowicz, Sebastian Kuznowicz…..
http://szukajwarchiwach.pl/54/767/0/-/95/skan/full/fP1MCdwILeZhBKTtX1xMkA

Konin, księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej, 52/1899, dot. zgonu [akt prawny]
Nr 52. Konin
Działo się w mieście Koninie dwudziestego trzeciego lutego (siódmego marca) tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego dziewiątego roku o godzinie dziesiątej z rana. Stawił się Edward Ganowicz lat trzydzieści osiem i Stanisław Ganowicz lat dwadzieścia sześć, obywatele zamieszkali w mieście Koninie i oświadczyli iż dwudziestego pierwszego (piątego marca) bieżącego roku o godzinie pierwszej po południu umarł STANISŁAW GANOWICZ w wieku siedemdziesięciu dwóch lat, obywatel, urodzony i zamieszkały w Koninie syn nieżyjących Antoniego i Józefy małżonków Ganowiczów, pozostawiwszy po sobie owdowiałą żonę Magdalenę z Buszkowskich. Po naocznym upewnieniu się o śmierci Stanisława Ganowicza, akt ten stawającym przeczytany, przez nas i świadków podpisany został.
[-] Ks. Orłowski utrzymujący ASC
[-] Edward Ganowicz [po rosyjsku]
[-] Stanisław Ganowicz [po polsku]

http://szukajwarchiwach.pl/54/767/0/-/91/skan/full/I4l8xr_NZrgfJk0DhOcPpw
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl