Ganowiczowie z Gostynia i Konina oraz rodziny spokrewnione

Stanisław Ganowicz i Rozalia Ganowicz z d. Lurczyńska

  
Stanisław Ganowicz
*08-04-1828 Konin
+05-03-1899 Konin
Rozalia Ganowicz z d. Lurczyńska
*1826 Poznań
+20-07-1853 Golina
Dane podstawowe:
Ślub cywilny:  24-07-1850 Rzgów
Związek zakończony:  /śmierć współmałżonka/
Czas trwania zw.:  2
Wiek męża:  22
Wiek żony:  24
Różnica wieku:  -2
Źródła:
Rzgów k/Konina, księgi metrykalne parafii rzymskokatolickiej, 7/1850, dot. małżeństwa [akt prawny]
Grondy 7.
Działo się w wsi Rzgowie dnia dwudziestego czwartego Lipca tysiąc ośmset pięćdziesiątego roku [24.07.1850] o godzinie czwartej po południu, Wiadomo czynimy, iż w przytomności świadków Kacpra Piazeckiego piekarza z z wsi Słaika liczącego lat trzydzieści pięć i Antoniego Ganowicza rzeźnika z miasta Konina lat pięćdziesiąt mającego, na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo między STANISŁAWEM GANOICZEM [imię i nazwisko podkreślono] Kawalerem liczącym lat dwadzieścia dwa, urodzonym i przy rodzicach zostającym w mieście Konini, synem Antoniego i Józefy z Zielińskich małżonków Ganowiczów, a panną ROZALIĄ LURCZYŃŃSKĄ [imię i nazwisko podkreślono] lat dwadzieścia jeden mającą, służącą w Grondach, urodzoną w Poznaniu z Mikołaja i Katarzyny z Wałyńskich małżonków Lurczyńskich obecnie nie żyjących. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w parafii Konińskiej i Rzgowskiej w dniach: siódmym, czternastym, dwudziestym pierwszym Lipca bieżącego roku o godzinie jedenastej przed południem - Tamowania małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowi nie zawarli żadnej umowy przedślubnej. Ze strony rodziców młodego pana zezwolenie ustne nastąpiło. Akt ten stawającym i świadkom przeczytany przez nas podpisany został - osoby w Akcie wymienione pisać nie umieją.
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl