Świetlińscy z Wielichowa

Nazwisko Światliński w księgach parafii pod wezwaniem Św. Marii Magdaleny w Wielichowie pojawia się po raz pierwszy w zapisie ślubu zawartego dnia 23 stycznia 1765 roku. Związek małżeński zawali Marcin Światliński przybyły z Raszkowa (”de Razkowo”) i Katarzyna Kozłowskiej z Wielichowa, córka Andrzeja Kozłowskiego, burmistrza Wielichowa z lat 1744/45, rzeźnika i garncarza w roku 1747 i jednego z założycieli bractwa strzeleckiego w Wielichowie. Jego podpis widnieje pod statutem bractwa datowanym na 7.12.1761 r. (A. H. Kaletka, Z przeszłości miasta Wielichowa. 1429-1929, Wielichowo:1929). Kowal Marcin Świetliński został zapisany w księdze cechu społecznego w Wielichowie w 1780 r. Kolejny raz w księdze zmarłych parafii w Wielichowie w 1786 r. przy zapisie pochówku jego syna Franciszka.

Ślub Marcina Światlińskiego w Wielichowie
Ślub Marcina Światlińskiego w Wielichowie

          Istniejące zapisy wskazują, że po ślubie Marcin i Katarzyna Świetlińscy nie mieszkali w Wielichowie. Przez jakiś czas żyli w niedalekiej wsi Zadory w parafii Modrze. Tam w 1767 r. urodził się Franciszek Izydor, zapewne tożsamy z Franciszkiem pochowanym w Wielichowie w 1786 r. Przypuszczam, że synami Marcina i Katarzyny byli ponadto: Józef, ur. ok. 1765, Kazimierz, ur. ok. 1777 r. i Jan, ur. ok. 1780 r. Do dziś nie wiem gdzie szukać ich miejsca urodzenia. Wszyscy troje zawarli związki małżeńskie w Wielichowie, a ich żony były córkami tamtejszych mieszczan.

         Rodzinę Świetlińskich łączyły z Formanowiczami (Fórmanowiczami) w Wielichowie bardzo bliskie kontakty. Dwukrotnie członkowie obu rodzin tworzyli związki małżeńskie. Pierwszym udokumentowanym kontaktem jest małżeństwo Katarzyny, wdowy po Marcinie Świetlińskim, która w 1801 r. wyszła za mąż za Łukasza Kapskiego, byłego męża zmarłej wcześniej Ewy, córki Andrzeja Formanowicza – antenata tego rodu w Wielichowie.

         Mam nadzieję, że kolejne poszukiwania pozwolą mi na odkrycie miejsca, gdzie urodził się Marcin Świetliński i skąd przybył do Wielichowa

Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl