Świetlińscy z Wielichowa

Nazwisko Świetliński po raz pierwszy pojawia się w księgach parafii pod wezwaniem Św. Marii Magdaleny w Wielichowie w zapsie z dnia 22 stycznia 1765 roku. Adnotacja ta dokumentuje ślub zawarty przez przybyłego z Raszkowa (”de Razkowo”) rzemieślnika Marcina Świetlińskiego i Katarzyny Kozłowskiej. Katarzyna była córką Andrzeja Kozłowskiego, burmistrza Wielichowa z lat 1744/45, rzeźnika i garncarza w roku 1747 i jednego z założycieli bractwa strzeleckiego w Wielichowie. Jego podpis widnieje pod statutem bractwa datowanym na 7.12.1761 r. (A. H. Kaletka, Z przeszłości miasta Wielichowa. 1429-1929, Wielichowo:1929). Kowal Marcin Świetliński został zapisany w księdze cechu społecznego w Wielichowie w 1780 r. Kolejny raz w księdze zmarłych parafii w Wielichowie w 1786 r. przy zapisie pochówku jego syna Franciszka.
         Pomiędzy rokiem 1765 a 1780 (może nawet 1786) Marcin i Katarzyna Świetlińscy mieszkali poza Wielichowem. Przez jakiś czas w niedalekiej wsi Zadory w parafii Modrze niedaleko Roszkowa. Tam w 1767 r. urodził się Franciszek Izydor, zapewne tożsamy z Franciszkiem pochowanych w Wielichowie w 1786 r. Wspomniana bliskość wsi Roszkowo sugeruje, że to stamtąd w 1765 r. przybył do Wielichowa Marcin Świetliński. W zapisach metrykalnych parafii Modrze nie odnotowano jednak Marcina Świetlińskiego w innych zapisach poza tym jedym z 1767 r.

         Rodzinę Świetlińskich łączyły z Formanowiczami (Fórmanowiczami) w Wielichowie bardzo bliskie kontakty. Dwukrotnie członkowie obu rodzin tworzyli związki małżeńskie. Pierwszym udokumentowanym kontaktem jest małżeństwo Katarzyny, wdowy po Marcinie Świetlińskim, która w 1801 r. wyszła za mąż za Łukasza Kapskiego, byłego męża zmarłej wcześniej Ewy, córki Andrzeja Formanowicza – antenata tego rodu w Wielichowie.

         Mam nadzieję, że kolejne poszukiwania pozwolą mi na odkrycie miejsca, gdzie urodził się Marcin Świetliński i skąd przybył do Wielichowa

Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl