Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Wacław Szuniewicz

*02-10-1885 Bogdanów 
(data i miejsce urodzenia)
+23-12-1939 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Rodzeństwo:
Podstawowe informacje o osobie:
Wykształcenieszkoła realna (gimnazjum matematyczne) w Smoleńsku
Zawód wykonywanybuchalter, komornik sądowy w Siedlcach i Radziwiłłowie
Ceremoniał religijnychrzest
Data ceremoniału06-10-1885
Miejsce ceremoniałuŁużki
Zdarzenia:
LPDataNazwa
11915
Smoleńsk 
Miejsce zamieszkania / zawód
Buchalter w oddziale smoleńskim Banku Moskiewskiego
- Бухгалтеръ - Вацлавъ Игнатьевичъ Шуневичъ -
======================
Książka Pamiątkowa Guberni Smoleńskiej, s. 108.
ПАМЯТНАЯ КНИЖКА СМОЛЕНСКОЙ ГУБЕРНІИ НА 1915 ГОДЪ
21921
Siedlce 
Miejsce zamieszkania / praca
Do rejestru handlowego, Działu B/I, sądu okręgowego w Siedlcach, dn. 16 września 1921 r. wciągnięto następującą firmę pod N°10: „Bank Kredytowy w Warszawie. Oddział w Siedlcach". Towarzystwo akcyjne. Umowa spółki sporządzona dnia 19 kwietnia 1916 r., ustawa zatwierdzona ukazem ministra z d. 3 lipca 1914 r. st. st. Przedmiotem przedsiębiorstwa jest prowadzenie interesów bankowych. Siedziba oddziału: Siedlce, ul. Warszawska 56, siedziba zakładu głównego w Warszawie, ul. Mazowiecka 9. Oddział w Siedlcach rozpoczął działalność d. 15 lipca 1920 r. Kapitał zakładowy wynosi 75.000.000 m k„ podzielony na 75000 akcji, całkowicie wpłacony. Zarząd banku stanowią: Leonard Bobiński, Warszawa, ul. Świętokrzyska 30, prezes zarządu; Juljan Tołoczko, Warszawa, ul. Krak.-Przedm. 7, wice-prezes zarządu; Józef Wegner, Warszawa, ul. Królewska 21, dr. Kazimierz Hącia, Poznań, plac Wolności 8. Jan Zagleniczny, Warszawa, ul. Sewerynów 5, członkowie zarządu. Władysław Heinrjch, Warszaw a, ul. Nowogrodzka 18, dyrektor banku, Eryk Lepach, Warszawa, ul. Mazowiecka 7 i Zygmunt Lypaczewski, Warszawa, ul. Grzybowska 21, wice-dyrektorzy banku. Wszelkie dokumenty, zobowiązania, czeki, dyspozycje i listy podpisują pod stemplem firmy prezes i jeden z członków zarządu. Nieobecnego prezesa zastępuje wice-prezes lub członek zarządu. nieobecnego członka zarządu — członek rady. W razie wyznaczenia prokurentów, podpisują oni — każdy w spólnie z jednym członkiem zarządu lub dwaj prokurenci razem . Plenipotencje wydaje się zawsze z podpisem trzech członków zarządu. Dla oddziału w Siedlcach udzielono prokury Wacławowi Szuniewiczowi, kierownikowi oddziału, zamieszkałemu w Siedlcach, ul. Kilińskiego 11 i Tadeuszowi Czechowiczowi, zamieszkałemu w Siedlcach, ul. Florjańska 11.
==================
Obwieszczenia Publiczne : dodatek do Dziennika Urzędowego Ministerstwa Sprawiedliwości. R.5, № 83 (26 października 1921), s. 32
Obwieszczenie
31922
Siedlce 
Miejsce zamieszkania / praca
1643 Bank Kredytowy w Warszawie. Otworzono oddziały: w Kartuzach, Fordonie, Lidzbarku, Szubinie, Mińsku-Mazowieckim, 3-ci Miejski w Warszawie, Dubnie, Katowicach, Podwołoczyskach, Gostyninie-Kutnie, Lipnie, Rypinie, Sierpcu, Nowem-Mieście nad Pilicą, Skierniewicach. Udzielono
prokury do podpisywania we dwóch łącznie lub z jedną z osób prawo podpisu za centralę i wszystkie oddziały mających: Włodzimierzowi Kwaszynowi jako kierownikowi oraz Kazimierzowi Liebchonow i i Feliksowi Nikiel za oddział w Kartuzach; Jerzemu Kisterowi jako kierownikowi, oraz Romanowi Kleindienstowi, Zygmuntowi Weihowi za oddział w Fordonie, Władysławowi Kiełpińskiemu jako kierownikowi, oraz Kazimierzowi Liebchenowi i Feliksowi Nikiel za oddział w Lidzbarku, Janowi Mazgajowi, jako kierownikowi oraz Romanowi Kleindienstowi i Zygmuntowi Weikowi za oddział w Szubinie, Tomaszowi Lubieńskiemu, jako kierownikowi, oraz Wacławowi Szuniewiczowi za odddział w Mińsku-Mazowieckim [...]
==============
Obwieszczenia Publiczne : dodatek do Dziennika Urzędowego Ministerstwa Sprawiedliwości. R.6, № 72 (16 września 1922), s. 23.
Obwieszczenie
41923
Siedlce 
Miejsce zamieszkania / praca
92 „Bank Kredytowy w Warszawie, Towarzystw o Akcyjne ". Siedzibą Banku jest Warszawa, ul. Mazowiecka 9. Celem przedsiębiorstwa jest prowadzenie interesów bankowych. Otwarto oddziały: w Białym stoku, Włocławku, Warszawie. [...] Udzielono prokury do podpisywania we dwóch łącznie lub z jedną z osób prawo podpisu za centralę i wszystkie oddziały mających. [...] Za oddział w Mińsku Mazowieckim: Tomaszowi Lubieńskiemu, jako kierownikowi i Wacławowi Szuniewiczowi. [...]
==============
Obwieszczenia Publiczne : dodatek do Dziennika Urzędowego Ministerstwa Sprawiedliwości. R.7, № 32 (21 kwietnia 1923), s. 23.
Obwieszczenie
51924
Siedlce 
Miejsce zamieszkania / praca
2104 Bank dla Handlu i Przemysłu w Warszawie, Spółka Akcyjna. Otwarto oddziały: w Londynie, oddział miejski w Londynie, Będzinie, Hrubieszowie, oddział miejski w Siedlcach. Agentury: w Horodzieju, Ostrołęce, Prużanach, Sokółce, Zduńskiej Woli. [...] Udzielono prokury z prawem podpisu za Centralę i wszystkie Oddziały: [...] w Siedlcach: Wacławowi Szuniewiczowi [...]
============
Obwieszczenia Publiczne : dodatek do Dziennika Urzędowego Ministerstwa Sprawiedliwości. R.8, № 18 A (14 lutego 1924), s. 27.
Obwieszczenie
61926
Siedlce 
Miejsce zamieszkania / praca
Do Rejestru Handlowego Działu R. H. B. XXVI 4441 Sądu Okręgowego w Warszawie w dniu 1 czerwca 1926 r. wciągnięto: Bank dla Handlu i Przemysłu w Warszawie, Spółka Akcyjna, Siedziba spółki w Warszawie Traugutta 6/8. Oddziały Miejskie w Warszawie: Centralny Traugutta 6/8, 1-szy Oddział Krak. Przedm. 27/29, 2-gi Oddział Targowa 57, 3-ci Oddział Plac Bankowy 4. Oddziały na prowincji: w Białymstoku, Bielsku [...] Oddziału w Siedlcach: Wacław Szuniewicz, Stansław Wans-Butter, Zbigniew Michałowski, z łącznej liczby dwóch podpisów niezbędnym jest podpis Wacława Szuniewicza prokurenta, który jest p. o . zarządzającego Oddziałem.
===============
1) Tygodnik Handlowy: czasopismo poświęcone sprawom gospodarczym: organ Stow. Kupców Polskich w m. Warszawie. R. 8, 1926, nr 31

2) Obwieszczenia Publiczne : dodatek do Dziennika Urzędowego Ministerstwa Sprawiedliwości. R.10, № 77 A (25 września 1926), s. 35.
Obwieszczenia
71931
Siedlce 
Miejsce zamieszkania
Szuniewicz Wacław, Siedlce, Pilsnickiego 19
============================
1931/1932 Poland Telephone Directory, image 496 {d751}
810-03-1931
Siedlce 
Egzamin
Egzamin na komornika sądowego złożony przed Komisją Egzaminacyjną przy Sądzie okręgowym w Siedlcach
925-04-1931
Radziwiłłów 
Przeniesienie służbowe
Wacław Szuniewicz - [zostaje] komornikiem sądu grodzkiego w okręgu sądu okręgowego w Równem, dn. 25 kwietnia 1931 r.; Juljan Szyller - komornikiem sądu grodzkiego w okręgu sądu okręgowego w Siedlcach, dn. 25 kwietnia 1931 r. [...] VI. Okrąg sądu grodzkiego w Radziwiłłowie stanowi jeden rewir egzekucyjny, z siedzibą w Radziwiłłowie, obejmujący m. Radziwiłłów i gminy: Radziwiłłów, Krupiec i Tesłuhów; rewir ten powierzono komornikowi Wacławowi Szuniewiczowi.
=================
Dziennik Urz?dowy. Ruch Sluzbowy, Ministerstwo Sprawiedliwości, 1931, s. 118, 174.
10od 1931
Radziwiłłów 
Komornik Sądu Grodzkiego w Radziwiłłowie
OGŁOSZENIE akt Km. 27/33 r.
Komornik Sądu Grodzkiego w Radziwiłłowie [...]
m. Radziwiłłów, dnia 20 kwietnia 1933 r.
(-) Wacław Szuniewicz, Komornik Sądowy
=====================
Wołyń : tygodnik, R. 1, 1933, no 18

OGŁOSZENIE Na akt Km. 308—310 1933 r.
Komornik Sądu Grodzkiego w Radziwiłłowie [...]
m. Radziwiłłów, dnia 10 października 1933 r.
Komornik (-) Wacław Szuniewicz
=========================\
Wołyń : tygodnik społeczny, polityczny i gospodarczy. R. 1, 1933, no 43

OBWIESZCZENIE. Do akt Nr. Km. 24/34.
Komornik Sądu Grodzkiego w Radziwiłłowie, zam. w Radziwiłłowie przy ulicy Targowej No 10, na zasadzie art. 602 K. P. C. [...]
Radziwiłłów, dn. 2 czarwca 1934 r.
Komornik (-) Wacław Szuniewicz
=====================
Wołyń : tygodnik. R. 2, 1934, no 24 (76)
11od 1931
Radziwiłłów 
Rodzina / miejsce zamieszkania
SZUNIEWICZ Wacław, żona Anna z d. Lisowska - dzieci:
1) Anna ur. 1911 po m. Malinowska, żona Mieczysława z Krakowa; ślub Radziwiłłów 1937
2. Halina panna w 1932 roku, wówczas matka chrzestna nieznanego dziecka ochrzczonego w Radziwiłłowie
==========================
Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r. miasto i osada RADZIWIŁŁÓW

RADZIWIŁŁÓW - Szuniewicz Wacław.
=========================
1938 Poland Judicial Calendar, image 77 {d326}
Wołyń
Źródła:
Łużki, księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej, 1781-37-40, dot. urodzenia [akt prawny]
Karta grobu:
NazwaGrób Marii z Lisowskich i Wacława Szuniewiczów na Wojskowych Powązkach
Nazwa cmentarzaCmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie
LokalizacjaA II/8/1
CharakterystykaTrwały/Rodzinny
 
 
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl