Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Dominika Szuniewicz z d. Tomaszewska

*1838 
(data i miejsce urodzenia)
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Zdarzenia:
LPDataNazwa
11856
Waśkowicze 
Miejsce zamieszkania w dniu ślubu
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl