Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Monografie

dot. osoby
1Szuniewicz (Szuniewiez) Feliks
2Szuniewicz Ignacy Onufry
3Szuniewicz Wacław


dot. drzewa
1Szuniewiczowie z Wileńszczyzny (II gałąź) - linia dziśnieńska


dot. miejsca
1Dzisna
2Mostoucha


Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl