Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Drzewa

Rodowód
1Szuniewiczowie z Wileńszczyzny (II gałąź) - linia dziśnieńska815Potomków 
2 - rodzina Antoniego s. Augustyna Szuniewicza145Przodków i Potomków  
3 - rodzina Floriana s, Augustyna Szuniewicza95Przodków i Potomków  
4 - rodzina Franciszka Szuniewicza, s. Michała137Przodków i Potomków  
5 - rodzina Joachima Szuniewicza, s. Stefana48Przodków i Potomków  
6 - rodzina Józefa i Felicjanny z domu Samujłło37Przodków i Potomków  
7 - rodzina Juliana syna Pawła Szuniewicza80Przodków i Potomków  
8Linia Piotra s. Józefa Szuniewicza (fragment I gałęzi)44Potomków  
9 Genealogy of Szuniewicz family from the Buffalo, NY (USA)37Potomków  
Koligacje rodzinne
1Szuniewiczowie i Snarscy97Potomków  
2Szuniewiczowie, Kunowscy i Pylińscy98Przodków i Potomków  
3Rodzina Jarockich i Szuniewiczów26PotomkówRodzina Jarockich i Szuniewiczów  
4Obrąpalscy h. Lubicz z Naczy w pow. lepelskim28Przodków i PotomkówObrąpalscy z Naczy w pow. lepelskim  
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl