Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Alojzy Szuniewicz

*04-12-1842 Dawidki (Dawydki) 
(data i miejsce urodzenia)
+05-02-1884 Irkuck 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Rodzeństwo:
Podstawowe informacje o osobie:
Statusuczestnik powstania styczniowego, zesłaniec syberyjski
Ceremoniał religijnychrzest
Data ceremoniału05-12-1842
Miejsce ceremoniałuGłębokie
Ojciec chrzestnyWincenty Onoszko [0¬]
Matka chrzestnaGabriela Bartoszewicz
Zdarzenia:
LPDataNazwa
127-11-1864 Udział w powstaniu styczniowym, zesłanie
ALOJZEGO SZUNIEWICZA oskarżono o uczestnictwo w bandzie buntowników. Został zaliczony do II kategorii przestępców wymienionych w najwyższej zatwierdzonych regułach na podstawie przepisów karnych kryminalnych i poprawczych oraz ustawy wojenno-kryminalnej. Zasądzono pozbawić go godności szlacheckiej i wszelkich praw własności, Został zesłany na osiedlenie do mniej odległych miejsc Syberii, majątek zaś, który obecnie posiada lub może odziedziczyć później, został skonfiskowany na rzecz skarbu państwa.
===============
ЖУРНАЛЪ ВРЕМЕННАГО ПОЛЕВАГО АУДИТОРIАТА ШТAБЪ ВИПЕНСКАГО ВОЕННАГО ОКРУГА, LVIA 1248-1-594.
205-02-1884
Irkuck 
Pochówek
Alojzy Szuniewicz, zesłaniec polski, lat 45, 5 lutego 1884 r.

Шуневич Алоизий, польск. ссыльн., 45 лет –1884, 5 февр.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПРОЕКТ ПРИБАЙКАЛЬЕ
Список похороненных на католической части Иерусалимского кладбища, 1875-1892 гг.

Obwód Irkucki, projekt Przybajkale, Lista pochowanych w katolickiej części cmentarza Jerozolimskiego 1875-1892.
Indeks osób
Źródła:
Głębokie, parafia p.w. Świętej Trójcy i parafia p.w. Wniebowzięcia NMP (do 1864), 37/1842, dot. urodzenia [akt prawny]
NIAB, Wywód rodu Szuniewiczów z linii oszmiańsko-dziśnieńskiej, rok 1834, poz. 56, dot. urodzenia [manuskrypt]
LVIA, Księgi szlachty powiatu dziśnieńskiego, 1852, dot. urodzenia [manuskrypt]
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl