Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Alfons Szuniewicz

*około 1880 
(data i miejsce urodzenia)
+po 1925 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Józefa Ewa Szuniewicz (+?)
    Małżeństwo: około 1900
(...)
Rodzeństwo:
Podstawowe informacje o osobie:
Zawód wykonywanyfotograf
Zdarzenia:
LPDataNazwa
1od 1902 do 1925
Ryga 
Fotograf w Windawie i Rydze.
W latach 1902-1925 w Windawie (Ventspils) i Rydze działał fotograf Alfons Szuniewicz.
=====================
"Wyrzykowski i inni – wkład Polaków w rozwój fotografii na Łotwie", s. 33/40
214-10-1902
Ryga 
Żona
Wicegubernator inflancki udzielił zezwolenia żonie fotografa Józefie Ewie Szuniewiczowej na utrzymanie pracowni fotograficznej w mieście Rydze przy ul. Aleksandrowskiej w budynku nr 5 przy firmie jej męża Alfonsa s. Edwarda Szuniewicza, którą Pani nabyła od byłego właściciela Gomana, oraz na wykonywanie zdjęć fotograficznych w obrębie guberni inflanckiej.
========
Szczegóły => patrz karta żony
31903
Windawa 
Fotograf w Windawie
"Kurjer Warszawski" 1903-11-06, s. 14.
 
41904 Książka adresowa
1904 Courland Gubernia Business Directory, image 633 {d627}
Source: Latvian National Digital Library
(...) Шуневичъ и Янковскій ...
5po 1904
Ryga 
Adres zakładu fotograficznego
ul. Aleksandrowska, 5
Multimedia:
   
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl