Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Piotr Szuniewicz

*1790 
(data i miejsce urodzenia)
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Rodzeństwo:
Podstawowe informacje o osobie:
Statusszlachcic
Ceremoniał religijnychrzest
Źródła:
Акты, издаваемые Виленской комиссией для разбора древних актов, 1812, t. 37, s. 318-319, dot. urodzenia [książka]
NIAB, Wywód rodu Szuniewiczów z linii oszmiańsko-dziśnieńskiej, rok 1834, poz. 23, dot. urodzenia [manuskrypt]
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl