Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Emilia Szuniewicz z d. Rynkiewicz

*1870 
(data i miejsce urodzenia)
+1920 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Związki:
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl