Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Franciszka Snarska z d. Koc

*1833 
(data i miejsce urodzenia)
+1925 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Związki:
Zdarzenia:
LPDataNazwa
1 Potwierdzenie danych
Ancestry
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl