Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Stanisław Szuniewicz

*1770 
(data i miejsce urodzenia)
+po 1812 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Józef Szuniewicz [0¬]
N.N
    Małżeństwo
(...)
Związki:
Rodzeństwo:
Zdarzenia:
LPDataNazwa
11803
Głębokie 
Spis parafian
Parafia Głębokie, Suchowocie dworu Żołnierowszczyzna
Kontnica dom 10
Stanisław Szuniewicz 42
Anna żona 30
Wincenty syn 5
Teresa córka 3
Dominik brat 25
21812
Zaszcześle 
Majętność
Regestr szlachty czynszowey y okohczney w kantonie Dokszyckim powiatu Borysowskiego mieszkaiącey, sporządzony Sierpnia 25-o dnia 1812 Roku.
[...] W teyże maiętnosci y od teyze aktorki [W. Łapickiey] we wei Zaszczeslu trzymaią arędą grunt.

20 Stanislaw Szuniewiez lat 60, synowie: Wincenty lat 14, Bernard !at 1.

W teyże maiętnosci y wsi od teyże aktorki trzymaią zastawą gruntt y maią w teyze samey wsi mieszkanie.
=============================
Акты, издаваемые Виленской комиссией для разбора древних актов., Tom 37, s. 318.
Źródła:
LVIA, Wywód rodowy Szuniewiczów, rok 1800, dot. urodzenia [manuskrypt]
NIAB, Wywód rodu Szuniewiczów z linii oszmiańsko-dziśnieńskiej, rok 1834, poz. 27, dot. urodzenia [manuskrypt]
Głębokie, spis parafian kościoła p.w. Świętej Trójcy, rok 1803, dot. urodzenia [manuskrypt]
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl