Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Szymon Szuniewicz

*około 1745 
(data i miejsce urodzenia)
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Rodzeństwo:
Podstawowe informacje o osobie:
Statusszlachcic (czynszowy)
Zdarzenia:
LPDataNazwa
111-10-1795
Dawidki (Dawydki) 
Dzierżawca
Arendował ziemię w majątku Dawidki należącym w tym czasie do skarbnika połockiego Piotra Suszyńskiego, syna Michałą.
===============================
1-wszy Dom.
S[z]ymon Piotra syn Szuniewicza (Szczuniewicza) - 50 lat
Żona iego Marianna Kazimierza córka - 30 lat
(dzieci brak)
- wraz z ww. mieszkał - Onufry Tymotnieja syn - 15 lat

Zatrudnia się uprawą roli dla siebie opłacając właścicielom za Grunt Pieniężny Czynsz.
===============================
LVIA, 515-15-111, s. 966
 
Źródła:
NIAB, Wywód rodu Szuniewiczów z linii oszmiańsko-dziśnieńskiej, rok 1834, poz. 9, dot. urodzenia [manuskrypt]
LVIA, Spisy rewizyjne (Ревизские сказки), 1795, 515-15-111. s. 485, dot. urodzenia [manuskrypt]
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl