Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Wiktor Szuniewicz

*1914 Dziadziuszki 
(data i miejsce urodzenia)
+przed 1945 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Rodzeństwo:
Rodzeństwo przyrodnie:
Zdarzenia:
LPDataNazwa
1 Kartoteka personalno-odznaczeniowa
Sygnatura VIII.801.935.15703
Wojskowe Biuro Historyczne
Źródła:
Dokszyce, spis parafian kościoła rzymsko-katolickiego pw. Św. Trójcy, rok 1926, s. 67, dot. urodzenia [magazyn]
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl