Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Janina Akincza

*1910 Nowa Wilejka 
(data i miejsce urodzenia)
+1913 Nowa Wilejka 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Rodzeństwo:
Podstawowe informacje o osobie:
Ceremoniał religijnychrzest
Źródła:
Nowa Wilejka, parafia pw. św. Kazimierza, 1910/41, s. 32s, dot. urodzenia [akt prawny]
Nowa Wilejka, parafia pw. św. Kazimierza, 209/1913, dot. zgonu [akt prawny]
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl