Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Piotr Szuniewicz

*1838 
(data i miejsce urodzenia)
+po 1896 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Rodzeństwo:
Zdarzenia:
LPDataNazwa
108-11-1863 Powstanie styczniowe
255. Szuniewicz Piotr s. Wincentego szlachcic powiatu borysowskiego, wyznania rzymskokatolickiego; podejrzany o udział w buncie. Sprawę skierowano do mińskiej komisji politycznej dnia 8 listopada roku 1863 pod N 1935. Został zwolniony.
==============
LVIA 378-1865-14E, s. 21v.
Źródła:
NIAB, Wywód rodu Szuniewiczów z linii oszmiańsko-dziśnieńskiej, rok 1834, poz. 64, dot. urodzenia [manuskrypt]
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl