Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Anna Szuniewicz z d. Kołyszko

{dane zastrzeżone}
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl