Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Stanisław Szuniewicz

*około 1905 
(data i miejsce urodzenia)
+przed 1947 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Rodzeństwo:
Zdarzenia:
LPDataNazwa
11926
Dziadziuszki 
Miejsce zamieszkania
> Dziadziuszki, okolice
Szuniewicz Józef, wdowiec, lat 64
- syn Stanisław, lat 21
- syn Witold, lat 14
===============
Spis parafian kościoła w Dokszycach za rok 1926 (LVIA 604/1/8123), s. 67
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl