Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Monika Kowzan z d. Macur

*17-04-1917 Borek 
(data i miejsce urodzenia)
+01-05-1992 Elbląg 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Związki:
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl