Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Antonina Łukowska z d. Mickiewicz

{dane zastrzeżone}
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl