Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Józef Bujniewicz

*1908 
(data i miejsce urodzenia)
+1983 /San Diego, California (USA)/ 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Rodzeństwo:
Podstawowe informacje o osobie:
Miejsce pochówkuSan Diego, California (USA)
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl