Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Celia (Cecylia) Snarska z d. Kniola

*1906 
(data i miejsce urodzenia)
+2003 Roseville, Michigan 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Związki:
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl