Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Loretta Barbara Szuniewicz

*04-03-1928 New York 
(data i miejsce urodzenia)
+24-02-2003 Buffalo, NY 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Rodzeństwo:
Multimedia:
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl