Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Leokadia Szuniewicz

*1860 
(data i miejsce urodzenia)
+po 1912 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Rodzeństwo:
Zdarzenia:
LPDataNazwa
112-08-1912
Nowa Wilejka 
Chrzestna
Leokadia Szuniewicz (panna) została matką chrzestną syna Melanii z Szuniewiczów, c. Fabiana - starszego brata Leokadii.
Borys Akincza
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl