Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Bernice Szuniewicz z d. Krakowiak

*28-11-1927 Buffalo, NY 
(data i miejsce urodzenia)
+29-09-2007 Depew, NY 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl