Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Antoni Reut

 
(data i miejsce urodzenia)
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Związki:
Zdarzenia:
LPDataNazwa
130-09-1765 Przodek (?)
Mateusz Reut, oboźny połocki.
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl