Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Jan Snarski h. Murdelio

*1793 
(data i miejsce urodzenia)
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Rodzeństwo:
Zdarzenia:
LPDataNazwa
11852
Nawlica (Навлица) 
Rodzina / majątek
Parafia Zaskorki, 1852 rok, miejscowość Nawlica:
szlachetny Jan syn Leona Snarski, 59 lat
jego żona szlachetna Joanna córka Leona z Eliaszewiczów, 47 lat
ich syn Leon 13 lat
ich syn Augustyn 4 lat
ich córka Paulina 20 lat
ich córka Judyta 18 lat
ich córka Stanisława 10 lat
ich córka Augustyna 7 lat
Brat Jana Wincenty 50 lat
Siostra Jana Aniela 40 lat
pracownicy:
jednodworzec Fiodor syn Józefa Napluszczyc 30 lat i jego żona;
szlachetny Józef syn Antoniego Prokopowicz 15 lat;
szlachetna Anela córka Józefa Czerkiesówna 50 lat;
szlachetna Wincenta córka Jana Sokołowska 20 lat;
żona żołnierza Anna córka Stefana z Kapiczów Bućko 30 lat
Źródła:
Zaskórki, spis parafian kościoła p.w. Świętej Trójcy, rok 1852, dot. urodzenia [manuskrypt]
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl