Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Kathleen A. Accurso z d. Szuniewicz

 
(data i miejsce urodzenia)
+05-08-2016 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Rodzeństwo:
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl