Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Wawrzyniec Karczewski

*1901 
(data i miejsce urodzenia)
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Rodzeństwo:
Zdarzenia:
LPDataNazwa
11795
Dawidki (Dawydki) 
Spis rewizyjny
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl